Tích hợp các sản phẩm ngân hàng điện tử thông minh vào các tài khoản cấp tín dụng

Cập nhật, 15:06, Thứ Ba, 01/03/2022 (GMT+7)

Đó là một trong những mục tiêu trong phối hợp cho vay qua tổ vay vốn do Ngân hàng Nông nghiệp-PTNT Việt Nam (Agribank) chi nhánh tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện, đã được các đại biểu thông qua tại hội nghị tổng kết công tác phối hợp cho vay qua tổ vay vốn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp năm 2022 được tổ chức vào sáng 1/3/2022.

Theo đó, thông qua việc cho vay qua tổ sẽ tiến hành triển khai việc tích hợp các sản phẩm ngân hàng điện tử thông minh vào các khoản cấp tín dụng như: thẻ ATM, ứng dụng Agribank E-mobile banking, SMS... nhằm tạo sự tiện ích cho thành viên tổ vay vốn khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Agribank.

Agribank cũng phấn đấu đưa toàn bộ nhóm khách hàng vay vốn không đảm bảo bằng tài sản có dư nợ đến 200 triệu đồng vào các tổ vay vốn do Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các tổ chức khác quản lý. Năm 2022, định hướng số thành viên cho vay qua tổ đạt 28.054 người, dư nợ đạt 2.572 tỷ đồng. Tiến tới đưa toàn bộ khách hàng có dư nợ đến 200 triệu đồng vay có đảm bảo bằng tài sản vào tổ vay vốn.

Năm 2021, kết quả cho vay qua tổ tuy chưa cao nhưng có sự phát triển tiếp nối so những năm trước, đây là chiều hướng tích cực tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nông thôn được tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng, giảm thiểu tác động tích cực từ tín dụng đen; việc sử dụng vay vốn của nông dân đảm bảo đúng mục đích, góp phần ổn định nhu cầu sản xuất- kinh doanh và an sinh xã hội trong chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.  

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI