Hơn 3.300 doanh nghiệp đang hoạt động

Cập nhật, 09:10, Thứ Ba, 01/03/2022 (GMT+7)

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2021, tỉnh Vĩnh Long có số doanh nghiệp đang hoạt động là 3.335 doanh nghiệp, với vốn đầu tư 39.053 tỷ đồng; 1.140 chi nhánh, văn phòng đại diện và 1.074 địa điểm kinh doanh. Giải quyết việc làm khoảng 40.020 lao động.

Các doanh nghiệp đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, huy động các nguồn lực xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng thu cho ngân sách nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những đóng góp tích cực, một số doanh nghiệp để xảy ra việc vi phạm Luật Doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan như: góp vốn không đúng cam kết, không cấp giấy chứng nhận phần vốn, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nhưng không thực hiện đăng ký, hoạt động kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo pháp luật quy định, vi phạm pháp luật về lao động- tiền lương, môi trường, lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội... ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của tỉnh.

SÔNG HẬU