12 dự án được cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cập nhật, 15:27, Thứ Tư, 02/03/2022 (GMT+7)

Năm 2021, tỉnh thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế. Trong đó, đã chủ động xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư phù hợp với tình hình thực tế.

Công tác vận động xúc tiến đầu tư tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng chủ động hơn, góp phần tăng cường nguồn lực đầu tư, tạo năng lực sản xuất mới. Bên cạnh, định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh danh mục các dự án trọng điểm mời gọi đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách cho phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Đồng thời, thường xuyên phối hợp tổ chức và tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo do Trung ương, các địa phương tổ chức bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Trong năm, tỉnh đã tiếp xúc và làm việc với 36 lượt nhà đầu tư, trong đó có 1 nhà đầu tư Hàn Quốc. Kết quả, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 3.736 tỷ đồng và 13,74 triệu USD (trong đó có 6 dự án FDI).

TUYẾT HIỀN