Đẩy nhanh thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công

Cập nhật, 21:03, Thứ Năm, 13/05/2021 (GMT+7)

 

Đường Mậu Thân (Phường 3- TP Vĩnh Long) được triển khai thi công cải tạo, nâng cấp từ cuối tháng 3/2021.
Đường Mậu Thân (Phường 3- TP Vĩnh Long) được triển khai thi công cải tạo, nâng cấp từ cuối tháng 3/2021.

Trong quý II/2021, BCĐ xây dựng cơ bản (XDCB) tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư đẩy nhanh triển khai thủ tục để khởi công các dự án, tiến độ thi công, giải ngân các nguồn vốn và thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những vi phạm. Song song với tinh thần, trách nhiệm cao nhất trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Dự kiến khởi công tăng trong tháng 5

Theo đánh giá của BCĐ XDCB tỉnh, trong 4 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu thực hiện, ban hành chỉ thị và có nhiều chỉ đạo quyết liệt trong khởi công, đẩy nhanh tiến độ các công trình, nhất là đôn đốc thực hiện giải phóng mặt bằng, tổ chức công tác thiết kế thi công dự toán, lựa chọn nhà thầu thi công, thanh toán kế hoạch vốn…

Kế hoạch vốn năm 2021 được tỉnh giao chi tiết trong tháng 12/2020 và thông báo vào đầu tháng 1/2021 đã tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư sớm triển khai các dự án. Một số ngành, UBND cấp huyện, chủ đầu tư có sự quan tâm chỉ đạo chuẩn bị tốt các thủ tục để sẵn sàng triển khai các công trình, phối hợp chặt chẽ trong triển khai kế hoạch vốn, do đó, nhiều công trình đã khởi công, thực hiện giải ngân.

Kế hoạch vốn năm 2021, toàn tỉnh có 89 công trình chuyển tiếp, kế hoạch vốn trên 2.397 tỷ đồng, chiếm 57,48% tổng kế hoạch vốn; giải ngân đến ngày 27/4/2021 là 212,626 tỷ đồng, đạt 8,86% kế hoạch. Nhiều công trình chuyển tiếp được tập trung chỉ đạo thực hiện có khối lượng thực hiện và giải ngân khá (có 21/89 công trình giải ngân trên 30%).

Trong khi đó, kế hoạch vốn năm 2021 có 139 công trình khởi công mới (gồm 78 báo cáo kinh tế kỹ thuật và 61 dự án) với kế hoạch vốn trên 1.454 tỷ đồng, đến ngày 27/4 đã khởi công 52 dự án/công trình (gồm 44 báo cáo kinh tế kỹ thuật và 8 dự án); có 23 dự án đang thiết kế bản vẽ thi công dự toán. Dự kiến trong tháng 5/2021 các công trình sẽ khởi công tăng nhanh do đã hoàn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu.

Cũng theo BCĐ XDCB tỉnh, tổng vốn đầu tư XDCB năm 2021 là 4.170,637 tỷ đồng, thực hiện 493,5 tỷ đồng, đạt 11,83%; giải ngân 337,405 tỷ đồng, đạt 8,1%. Cùng với những kết quả tích cực, trong 4 tháng đầu năm, vẫn còn một số hạn chế như: việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn chậm, tỷ lệ giải ngân thấp so với kế hoạch.

Tổ chức thực hiện các thủ tục khởi công các công trình đối với nhiều dự án còn chậm; nhiều dự án thiết kế 2 bước đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu thiết kế, khảo sát lập thiết kế thi công dự toán… nên dự kiến sau tháng 6/2021 mới khởi công.

Quyết liệt khởi công, đẩy nhanh tiến độ công trình

Trước tình hình nhiều dự án khởi công chậm, nhất là khâu giải phóng mặt; công tác phối hợp giữa địa phương, chủ đầu tư thực hiện chưa tốt; chưa quyết liệt tổ chức thực hiện; việc kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn chưa kịp thời.

Trong quý II/2021, theo BCĐ XDCB tỉnh, các đơn vị rà soát các dự án/ công trình triển khai thực hiện chậm, khả năng không thực hiện hết kế hoạch vốn đề xuất chuyển sang các dự án thực hiện và giải ngân nhanh, nhằm đảm bảo giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đạt trên 95% kế hoạch giao.

Ông Lê Quang Trung- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- yêu cầu, cần khắc phục ngay hạn chế trong công tác phối hợp. Thực hiện nhanh bồi hoàn giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng kịp thời cho thi công; hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, tổ chức khởi công công trình; đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình, tập trung tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc…

 Đường Bờ Kênh đang được thi công.
Đường Bờ Kênh đang được thi công.

Ông Lê Quang Trung cho rằng: Thời gian tới, sẽ còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá vật liệu xây dựng tăng, bắt đầu mùa mưa… có thể làm chậm tiến độ, thậm chí chất lượng công trình.

Vì thế, để triển khai nhanh thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, ông Lê Quang Trung chỉ đạo các sở ngành, địa phương, chủ đầu tư cần quyết liệt thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế- xã hội. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác XDCB, đẩy nhanh khối lượng thi công, giải ngân vốn đảm bảo đạt kế hoạch, đảm bảo đạt chất lượng công trình… cũng là góp phần phát triển kinh tế- xã hội địa phương.

Đến ngày 30/6/2021, phải khởi công tất cả các công trình/ dự án

Theo Chỉ thị số 08/CT-UBND về thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ban ngành tỉnh, các địa phương, các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Chỉ thị nhấn mạnh yêu cầu các dự án thiết kế 2 bước phải khởi công trước ngày 30/6/2021. Đồng thời, kết quả thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 là một trong những tiêu chí xét, đánh giá cán bộ công chức, viên chức trong năm 2021.

Bài, ảnh: AN- THẢO