Nhiều hoạt động khuyến công đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp

Cập nhật, 10:47, Thứ Năm, 05/07/2018 (GMT+7)

Theo Sở Công thương tỉnh, thời gian qua, sở đã đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tư vấn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tiến hành xây dựng và quảng bá thương hiệu, tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Qua đó, đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực cho cơ sở, doanh nghiệp.

Nhiều hoạt động hỗ trợ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp được thực hiện, giúp cơ sở nâng cao năng lực cạnh tranh.
Nhiều hoạt động hỗ trợ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp được thực hiện, giúp cơ sở nâng cao năng lực cạnh tranh.

6 tháng đầu năm, với đề án “Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020”, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công thương) đã xây dựng đăng ký 3 nhãn hiệu hàng hóa, qua tổ chức kết nối cung cầu có 17 cơ sở,

DN được giới thiệu, kết nối với 10 nhà phân phối, có 25 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa nhà phân phối khu vực Tây Nguyên và phía Bắc với các doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh.

Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp còn tăng cường tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp;

triển khai 3 đề án và đã nghiệm thu 1 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất; tổ chức bình chọn ra 19 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh…

Tin, ảnh: THẢO LY