Trà Ôn: Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng trên 9%

Cập nhật, 11:53, Chủ Nhật, 25/12/2016 (GMT+7)

Đạt được kết quả trên là nhờ năm 2016, huyện Trà Ôn tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, kết hợp tranh thủ các nguồn lực để phát triển những ngành nghề công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp (CN- TTCN) có lợi thế cạnh tranh, sản phẩm có sẵn thị trường tiêu thụ; đồng thời, chú trọng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, gắn với khôi phục và phát triển làng nghề truyền thống.

Hiện toàn huyện có 689 cơ sở sản xuất CN- TTCN (trong đó có 52 doanh nghiệp tư nhân và 637 hộ cá thể), tăng 35 cơ sở, với giá trị sản xuất đạt trên 312,6 tỷ đồng, tăng 9,3% so cùng kỳ.

Theo kế hoạch năm 2017, huyện tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành công thương và kế hoạch phát triển CN- TTCN theo hướng quảng bá tiềm năng, thế mạnh để mời gọi thu hút đầu tư theo danh mục được phê duyệt; thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN- TTCN để kịp thời hỗ trợ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách ưu đãi để mở rộng quy mô, liên doanh, liên kết sản xuất,...

Qua đó, góp phần thúc đẩy CN- TTCN huyện nhà phát triển theo hướng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

THANH HIẾU