Tăng cường quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu

Cập nhật, 14:14, Thứ Tư, 21/12/2016 (GMT+7)

UBND tỉnh vừa phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”, nhằm tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế đối với hoạt động kinh doanh này.

Đảm bảo thu đúng, đủ các khoản thu kịp thời vào ngân sách nhà nước theo quy định; tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng và đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng mặt hàng xăng, dầu trên địa bàn tỉnh.

Tính đến tháng 6/2016, tỉnh có 1 doanh nghiệp nhà nước với 64 cửa hàng và 206 doanh nghiệp với 228 cơ sở kinh doanh xăng dầu.

Qua số liệu tính toán cho thấy, tình trạng thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh xăng dầu là rất lớn, song chưa phát hiện và xử lý kịp thời.

Cụ thể chênh lệch giữa doanh nghiệp nhà nước và cơ sở kinh doanh thuộc kinh tế tư nhân qua các năm 2013 là 40 triệu đồng/cơ sở, năm 2014 là 94 triệu đồng/cơ sở và năm 2015 là 200 triệu đồng/cơ sở.

Bên cạnh rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất thu ngân sách nhà nước, công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu chưa đồng bộ giữa các cơ quan chức năng…

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh phối hợp với các sở, ngành, các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án này.

TRẦN PHƯỚC