Nghiệm thu đề tài nâng cao năng lực nghề nghiệp của người lao động

Cập nhật, 08:40, Thứ Bảy, 04/03/2023 (GMT+7)

Sở KH-CN vừa tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện đề tài KH-CN cấp tỉnh: “Giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp của người lao động tỉnh Vĩnh Long đáp ứng nhu cầu cách mạng công nghiệp 4.0” do Viện Nghiên cứu Đời sống Xã hội làm cơ quan chủ trì, TS. Trương Minh Huy Vũ làm chủ nhiệm đề tài.

Đề tài được thực hiện trong 21 tháng, từ tháng 5/2021 đến tháng 2/2023, hoàn thành các nội dung tìm hiểu hiện trạng năng lực nghề nghiệp của người lao động hiện nay; xây dựng mô hình năng lực nghề nghiệp của người lao động tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực nghề nghiệp của người lao động tỉnh Vĩnh Long đáp ứng nhu cầu cách mạng
công nghiệp 4.0.

Hội đồng đã đánh giá điểm mạnh và giá trị của đề tài nêu lên thực trạng và xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động- việc làm ở Việt Nam hiện nay và đặc điểm kinh tế- xã hội tỉnh Vĩnh Long trong xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động- việc làm trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0; thu thập đầy đủ thông tin về các yếu tố năng lực nghề nghiệp của người lao động tỉnh.

Bên cạnh đó, đưa ra những yêu cầu về năng lực nghề nghiệp của doanh nghiệp, khả năng đáp ứng yêu cầu của người lao động và chính sách đào tạo việc làm cho người lao động trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu lao động- việc làm…

PHƯƠNG THƯ