Khởi động dự án nâng cấp hệ thống an toàn thông tin mạng

Cập nhật, 05:32, Thứ Năm, 16/03/2023 (GMT+7)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án nâng cấp hệ thống an toàn thông tin mạng WAN tỉnh Vĩnh Long vừa được UBND tỉnh phê duyệt, với mục tiêu đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin và giám sát tập trung hệ thống các thiết bị tường lửa của các cơ quan, đơn vị trên mạng WAN.

Đồng thời, mở rộng, bổ sung hệ thống các thiết bị tường lửa, thiết bị mạng nhằm đảm bảo dự phòng và thay thế kịp thời cho hệ thống thông tin của các đơn vị được vận hành liên tục, ổn định, hiệu quả.

Dự án có tổng mức đầu tư trên 21,1 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, do Sở Thông tin-TT làm chủ đầu tư triển khai thực hiện từ năm 2021-2025 tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

TRUNG CHÁNH