Tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số

Cập nhật, 05:18, Thứ Tư, 11/01/2023 (GMT+7)

(VLO) Năm qua, Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật đã phối hợp với Sở KH - CN cùng các ngành và chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức, chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Trong đó, liên hiệp hội phối hợp UBND xã Hiếu Thuận, Trung tâm Giống thủy sản Vĩnh Long (Sở Nông nghiệp - PTNT) tập huấn “Chuyển giao kỹ thuật về quy trình nuôi lươn không bùn trong bể lót bạt” cho 50 hộ dân thuộc HTX Nông nghiệp hữu cơ Hiếu Thuận.

Ngoài ra, còn phối hợp với các trường ĐH và các ngành có liên quan tập huấn về vai trò của trường ĐH trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các hướng tiếp cận thương mại hóa công nghệ các sản phẩm R&D trong ĐH; tình hình triển khai chuyển đổi số của tỉnh; chuyển đổi số và vấn đề nâng cao chất lượng đào tạo của trường ĐH sau đại dịch COVID-19…

Trong năm 2023, chương trình phối hợp giữa liên hiệp hội sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung về phổ biến kiến thức, tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn thúc đẩy sự tham gia, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội theo hướng công - nông nghiệp chất lượng cao, dịch vụ du lịch, thương mại điện tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số… tích cực tham gia cuộc cách mạng 4.0.

PHƯƠNG THƯ