KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế

Cập nhật, 00:23, Thứ Hai, 17/10/2022 (GMT+7)

Sở KH - CN vừa nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài cấp tỉnh: “Đánh giá tác động của khoa học, công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) đối với nền kinh tế tỉnh Vĩnh Long” do Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh chủ trì và TS Bùi Quang Hùng chủ nhiệm đề tài.

Đề tài được thực hiện từ tháng 5/2021 - 7/2022, đánh giá thực trạng KHCN và ĐMST trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; phân tích tác động của KHCN và ĐMST đến các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh; xây dựng các giải pháp, chính sách phát triển KHCN và ĐMST của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng tới năm 2030… Đề tài đã đúc kết bài học kinh nghiệm và đề xuất mô hình tăng trưởng kinh tế cho tỉnh Vĩnh Long dựa trên KHCN và ĐMST.

THÚY - HẠNH