Thơ

Người quản trang Hàng Dương

Cập nhật, 09:34, Thứ Hai, 31/07/2023 (GMT+7)

AN PHƯƠNG

Người quản trang ngày ngày bên bia mộ

Họ nghĩ gì những nấm đất nằm im

Với hàng ngàn địa chỉ

Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh…

Những chiến sĩ cách mạng bị sát hại ở lao tù

Nằm lại Hàng Dương

Hàng Dương xanh

Hàng Dương rì rào trong gió biển

Dãy núi chở che

Nơi hội tụ

Uy nghi, khí phách, hào hùng

Nơi tụ khí thiêng, hồn dân tộc

Những ngôi mộ nằm im

Là chứng nhân của một thời đau thương và khát vọng

Người quản trang nghĩ gì

Mà lặng thầm cần mẫn

Nhỏ giọt mồ hôi.

Ngày 23 tháng 03 năm 2023

 

Các tin khác: