Thơ

Sen của loài người!

Cập nhật, 23:02, Chủ Nhật, 22/05/2022 (GMT+7)

LÊ ANH PHONG

Có loài hoa từ bùn đất mọc lên

Nhú búp- soi đèn

Nở hoa- thắp lửa

Vượt giông gió, sình lầy, nắng nỏ

Thơm át mùi bùn, thanh bạch hương Sen.

 

Có con người khi đất nước lầm than

Quyết vượt biển

Đi tìm ánh sáng

Để thắp lên ngọn đèn cách mạng

Soi đường cho dân tộc đi lên.

 

Ta gọi tên Người

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đóa Sen thắm của loài người lao khổ

Ngọn đèn pha sáng muôn ngàn độ

Mà dịu mát, trong lành thơm ngát hương Sen.

 

Ta gọi tên Người

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tầm văn hóa của tương lai thế giới

Vì nước vì dân cũng là vì nhân loại

Thế giới vinh danh

Vĩ đại một con người.

 

Hồ Chí Minh- đóa Sen của loài người

Rạng rỡ sáng

Như mặt trời chân lý !