Thơ

Tổ quốc trường xuân

Cập nhật, 18:00, Thứ Tư, 27/04/2022 (GMT+7)

Một dải nước non

Xinh xắn ngọc ngà

Ơn sao xiết đời cha mưa nắng

Cánh đồng mở khi trời chưa sáng

Ngơ ngác tiếng gà đăm đắm trăng tan

Bến nước cây đa yên ấm hồn làng

Xuân thân ái nở trên mùa nhân thế

Thời gian đi qua tay mẹ

Lớn khôn con từ vất vả tảo tần

Thương đất nước vinh quang mà dầu dãi

Trăm năm Hồ Chí Minh

Ngàn năm thời đại

Giữ ngọc gìn vàng

Tổ quốc trường xuân

PHAN THÀNH MINH