Thơ

Nhớ Long Hồ dinh ngày xưa

Cập nhật, 18:01, Thứ Tư, 27/04/2022 (GMT+7)

Tôi đi tìm lại dấu xưa

Tôi đi tìm lại trang thơ, trang đời.

Long Hồ dinh, đã một thời.

Ngọn cờ của một góc trời phương Nam.

Một thời phá đước, đốn tràm…

Cọp gầm, sấu nổi đầu vàm cuối sông.

Giọt mồ hôi của cha ông

Thấm trong lòng đất, hòa dòng kinh xanh.

Gian lao cuối bãi, đầu gành

Để cho con cháu đất lành hôm nay

Tôi đi trên mảnh đất này

Tiếng cha ông, tự đâu đây hãy còn.

Màu xanh, gươm báu, lòng son,

Tổ tiên truyền lại cháu con đời đời.  

VĂN KIM KHANH