Thơ

Đứa trẻ đồng làng

Cập nhật, 08:10, Thứ Bảy, 02/04/2022 (GMT+7)

TỊNH BÌNH

Những lọn khói lẫn vào hoàng hôn

Mùi rạ rơm quyện bùn nâu không quên được

Nứt toác chân cha

Chai sần tay mẹ

Nên vóc hình tôi- Đứa trẻ đồng làng

 

Đợt đợt mùa màng tiếp nối

Ngọn lúa cong mình âu lo

Nhọc nhằn cơm áo

Tíu tít gió đồng

Khi những mùa vàng rực chín

Lấp lánh mắt cha

Đêm tôi chong đèn học muộn...

 

Cánh diều reo vẫy giữa bao la

Chú cá nhỏ một mình qua ghềnh thác

Gió chạy căng đồng ước mơ thành hiện thực

Tạm biệt đồng làng bóng mát lũy tre xanh

Hành trang con- đong ánh mắt mẹ ân cần

 

Ngày trở lại xốn xang mùa gió

Lá vườn xưa kỷ niệm rơi đầy

Chợt thấy mình như dây bầu dây bí

Mãi lặng thầm bám chặt đất quê...