Điều kiện cấp giấy phép phân loại phim của UBND cấp tỉnh

Cập nhật, 05:17, Thứ Năm, 01/02/2024 (GMT+7)

Bộ Văn hóa-TT-DL vừa ban hành Thông tư 17/2023/TT-BVHTTDL quy định điều kiện cấp giấy phép phân loại phim của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/3/2024.

Thông tư quy định rõ điều kiện cấp giấy phép phân loại phim của UBND cấp tỉnh. Theo đó, UBND cấp tỉnh được cấp giấy phép phân loại phim đối với phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a- Có hội đồng thẩm định, phân loại phim đáp ứng quy định tại Thông tư số 11/2023/TT-BVHTTDL ngày 5/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-TT-DL quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định, phân loại phim;

b- Có cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật chiếu phim phù hợp với các định dạng phim bảo đảm phục vụ hoạt động thẩm định, phân loại phim;

c- Có kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia để tổ chức, cá nhân thực hiện đề nghị cấp giấy phép phân loại phim.

UBND cấp tỉnh được cấp giấy phép phân loại phim đối với phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình do cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu khi đáp ứng các quy định tại điểm a, b và c nêu trên; năm trước liền kề (tính từ ngày 1/1- 31/12), các cơ sở điện ảnh có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh sản xuất ít nhất 10 phim truyện, phim kết hợp nhiều loại hình đã được cấp giấy phép phân loại phim và được phép phổ biến.

Hàng năm, từ ngày 1-15/1, khi đáp ứng đủ điều kiện cấp giấy phép phân loại phim quy định, UBND cấp tỉnh gửi thông báo đến Bộ Văn hóa-TT-DL (Cục Điện ảnh) về việc đủ điều kiện cấp giấy phép phân loại phim. Đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh về việc đủ điều kiện cấp giấy phép phân loại phim.

BT (theo Chinhphu.vn)