Thông tư mới về tiêu chuẩn sức khỏe tuyển sinh công an nhân dân

Cập nhật, 07:50, Thứ Tư, 24/01/2024 (GMT+7)

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 62/2023/TT-BCA quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng công an nhân dân áp dụng từ 1/1/2024.

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù trong tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn công dân vào công an nhân dân, xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp đối với hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong công an nhân dân như sau:

Tiêu chuẩn chung

Công dân tham gia tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn vào công an nhân dân, hạ sĩ quan nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong công an nhân dân được xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp được công nhận đủ điều kiện sức khỏe khi đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Có sức khỏe loại 1, loại 2;

- Chiều cao từ 1m64-1m95 đối với nam, từ 1m58-1m80 đối với nữ, trừ trường hợp cụ thể được giảm tiêu chuẩn;

- Thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 18/10 trở lên.

Nếu mắt bị tật khúc xạ: cận thị, viễn thị thì mỗi mắt không quá 3 đi-ốp; nếu loạn thị thì loạn thị sinh lý hoặc mỗi mắt dưới 1 đi-ốp.

Kiểm tra thị lực một mắt qua kính tối thiểu đạt 9/10, tổng thị lực hai mắt qua kính đạt từ 19/10 trở lên (phải cam kết bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển đối với đối tượng tuyển sinh tuyển mới, tuyển chọn công dân vào công an nhân dân, xét chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp trong công an nhân dân).

- Đáp ứng các chỉ số đặc thù.

BT (theo luatvietnam.vn)