Từ năm học 2024-2025, học sinh THCS được xét tốt nghiệp 2 lần/năm

Cập nhật, 08:07, Thứ Tư, 31/01/2024 (GMT+7)

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS ban hành kèm Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT, có hiệu lực từ ngày 15/2.

Theo đó, từ năm học 2024-2025, các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, trong năm có học sinh học hết lớp 9 được tổ chức xét công nhận tốt nghiệp nhiều nhất 2 lần.

Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ nhất được thực hiện ngay sau khi kết thúc năm học. Lần xét công nhận tốt nghiệp thứ hai (nếu có) được thực hiện trước khai giảng năm học mới.

Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, trong năm có học sinh học hết lớp 9, tổ chức xét công nhận tốt nghiệp ít nhất 1 lần ngay sau khi kết thúc năm học.

Quy định về 2 lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trong một năm đối với học sinh học hết lớp 9 sẽ áp dụng trong năm học 2024-2025.

Trước đây, việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS chỉ được thực hiện một lần ngay sau khi kết thúc năm học.

Đối với học viên học theo chương trình giáo dục thường xuyên THCS, số lần xét công nhận tốt nghiệp trong một năm do sở giáo dục và đào tạo trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

BT (theo luatvietnam.vn)