Quy định mới về những địa điểm cấm hút thuốc lá

Cập nhật, 06:06, Thứ Sáu, 19/05/2023 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng giải thưởng môi trường không thuốc lá.

Theo đó, 4 nhóm địa điểm cấm hút thuốc lá, bao gồm:

1. Các địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên:

- Cơ sở y tế;

- Cơ sở giáo dục;

- Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em;

- Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

2. Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà:

- Nơi làm việc trong nhà của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp và nơi làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trừ các địa điểm quy định tại khoản 2 và khoản 5, Điều 1 Thông tư 11/2023/TT-BYT;

- Khu vực trong nhà của các địa điểm công cộng: cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, nhà ga, bến tàu, bến xe, cơ sở tôn giáo,… trừ các địa điểm quy định tại khoản 2 và khoản 5, Điều 1 Thông tư 11/2023/TT-BYT.

3. Phương tiện giao thông công cộng cấm hút thuốc lá hoàn toàn:

- Ô tô;

- Tàu bay;

- Tàu điện.

4. Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá:

- Khu vực cách ly của sân bay;

- Quán bar, quán karaoke, vũ trường;

- Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng (resort) và cơ sở lưu trú du lịch khác;

- Phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa.

Thông tư 11/2023/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1/8/2023.

BT (theo thuvienphapluat.vn)