Tiêu chí phân vùng y tế xã giai đoạn đến năm 2030

Cập nhật, 16:30, Thứ Ba, 14/03/2023 (GMT+7)

Ngày 9/3/2023, Bộ Y tế đã ra Quyết định 1300/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030.

Cụ thể, các xã được phân vùng theo tiêu chí như sau:

Xã vùng 3:

Là xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có khoảng cách từ trạm y tế đến bệnh viện, trung tâm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực gần nhất từ 5km trở lên (nếu có địa hình đặc biệt khó khăn, từ 3km trở lên).

Xã đồng bằng, trung du có khoảng cách từ trạm y tế đến bệnh viện, trung tâm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực gần nhất từ 15km trở lên.

Các xã có điều kiện địa lý, giao thông khó khăn, người dân khó tiếp cận đến trạm y tế xã và khó đến bệnh viện, trung tâm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực.

Xã vùng 2:

Là xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có khoảng cách từ trạm y tế đến bệnh viện, trung tâm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực gần nhất < 5km trở lên (nếu có địa hình đặc biệt khó khăn, < 3km).

Xã đồng bằng, trung du có khoảng cách từ trạm y tế đến bệnh viện, trung tâm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực gần nhất từ 3 đến < 15km.

Các xã có điều kiện địa lý, giao thông bình thường, người dân có thể tiếp cận đến trạm y tế xã và bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa khu vực.

Xã vùng 1:

Là xã đồng bằng, trung du có khoảng cách từ trạm y tế đến bệnh viện, trung tâm y tế hoặc phòng khám đa khoa khu vực gần nhất < 3km.

Nếu trạm y tế xã lồng ghép với phòng khám đa khoa khu vực thì tính khoảng cách từ trạm y tế xã tới bệnh viện, trung tâm y tế gần nhất…

BT (theo luatvietnam.vn)