Đã có pháp lệnh đầu tiên về xử phạt hành chính lĩnh vực kiểm toán nhà nước

Cập nhật, 07:46, Thứ Tư, 15/03/2023 (GMT+7)

Ngày 28/2/2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Pháp lệnh này quy định về các hành vi vi phạm hành chính; hình thức và mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền, thủ tục xử phạt, thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước, cá nhân vi phạm phải chịu một trong hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền.

Các biện pháp khắc phục hậu quả bao gồm:

Buộc cải chính thông tin, tài liệu, dữ liệu có nội dung sai lệch, không chính xác hoặc không trung thực.

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp (nếu có) do thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.

Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước của cá nhân là 50 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước của tổ chức là 100 triệu đồng.

Pháp lệnh 04/2023/UBTVQH15 có hiệu lực từ ngày 1/5/2023.

BT (theo luatvietnam.vn)