Chế độ cho người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty nhà nước

Cập nhật, 10:13, Thứ Tư, 18/01/2023 (GMT+7)

Nghị định 97/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chính sách đối với lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Theo đó, người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002 được hưởng chế độ như sau:

Lao động dôi dư có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu từ đủ 1 - 5 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và các chế độ:

Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;

Trợ cấp 3 tháng tiền lương/năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu;

Hỗ trợ 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

Lao động dôi dư có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu dưới 1 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu và các chế độ:

Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;

Hỗ trợ 0,2 mức lương tối thiểu một tháng bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

BT (theo luatvietnam.vn)