Trẻ em, người cao tuổi được giảm ít nhất 20% giá vé xem phim tại rạp

Cập nhật, 05:55, Thứ Sáu, 13/01/2023 (GMT+7)

Ngày 31/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 131/2022/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh. Nghị định 131/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2023.

Theo đó, trẻ em, người cao tuổi, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật được giảm ít nhất 20% giá vé khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

Riêng người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn giá vé. Người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé khi trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim.

Ngoài ra, phim Việt Nam phải được chiếu trong hệ thống rạp chiếu phim, đặc biệt vào các đợt phim kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội, đối ngoại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phim Việt Nam được ưu tiên chiếu vào khung thời gian từ 18 - 22 giờ.

Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 13 tuổi tại rạp kết thúc trước 22 giờ, cho trẻ em dưới 16 tuổi kết thúc trước 23 giờ.

BT (theo luatvietnam.vn)