Người dân có thể chấm điểm cán bộ, công chức cấp xã

Cập nhật, 05:52, Thứ Ba, 27/12/2022 (GMT+7)

Đây là nội dung tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 được Quốc hội thông qua ngày 10/11/2022. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 có hiệu lực từ ngày 1/7/2023.

Cụ thể, việc xử lý kết quả kiểm tra, giám sát của nhân dân được Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 quy định như sau:

- Thông qua việc kiểm tra, giám sát trực tiếp, nhân dân đánh giá mức độ hài lòng đối với hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã, đối với cán bộ, công chức cấp xã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, giải quyết công việc của công dân.

- Khi phát hiện hành vi, nội dung có dấu hiệu vi phạm, công dân có quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật hoặc kiến nghị, phản ánh đến:

Chính quyền địa phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố, các tổ chức, đoàn thể mà mình là thành viên, hội viên, đến đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND hoặc phản ánh, đề nghị ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ chức tự quản khác ở địa phương được thành lập theo quy định của pháp luật xem xét, thực hiện kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ.

- Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, ban giám sát đầu tư của cộng đồng thay mặt nhân dân thực hiện kiểm tra, giám sát theo quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022.

BT (theo thuvienphapluat.vn)