Chủ xe được tra cứu thông tin đăng kiểm online

Cập nhật, 14:10, Thứ Sáu, 23/12/2022 (GMT+7)

Ngày 29/11/2022, Bộ GT - VT đã ban hành Thông tư số 28/2022/TT-BGTVT quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2023.

Điều 9 thông tư này quy định, cơ quan quản lý dữ liệu đăng kiểm (Cục Đăng kiểm Việt Nam) thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm phương tiện, phục vụ công tác quản lý nhà nước của ngành vào cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ GT - VT .

Đối tượng được cung cấp, chia sẻ dữ liệu đăng kiểm gồm: các cơ quan phục vụ công tác quản lý nhà nước, chủ sở hữu hoặc người quản lý phương tiện hợp pháp và các tổ chức, cá nhân khác khi có yêu cầu.

Việc chia sẻ dữ liệu được thực hiện thông qua nền tảng tích hợp dữ liệu của Bộ GT - VT, kết nối trực tiếp giữa hệ thống nơi quản lý và nơi sử dụng dữ liệu, tra cứu trực tuyến trên trang điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam, cung cấp thông tin bằng văn bản.

Căn cứ khoản 3, Điều 10, chủ phương tiện tiếp cận dữ liệu đăng kiểm thông qua phương thức tra cứu thông tin trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam mà không cần cấp tài khoản, mã khóa. Đồng thời, được đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam, đơn vị kiểm định xe cơ giới cấp thông tin dưới dạng văn bản.

Trường hợp được cấp thông tin dưới dạng văn bản thì phải trả chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định của Bộ Tài chính.

BT (theo luatvietnam)