Cử nhân luật, xây dựng, công nghệ thông tin có thể trở thành công chức ngân hàng

Cập nhật, 06:02, Thứ Sáu, 18/11/2022 (GMT+7)

(VLO) Đây là nội dung mới đáng chú ý tại Thông tư 14/2022/TT-NHNN ngày 31/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng.

Theo đó, Thông tư 14 đã bổ sung ngành công nghệ thông tin, xây dựng, luật vào tiêu chuẩn trình độ đào tạo của một số ngạch công chức ngân hàng. Cụ thể:

- Ngạch Kiểm soát viên cao cấp:

Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên ngành: ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, xây dựng, luật;

Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp (hoặc tương đương) hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

- Ngạch Kiểm soát viên:

Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên ngành: ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, xây dựng, luật;

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính (hoặc tương đương) hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

- Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng:

Có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên ngành: ngân hàng, kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, công nghệ thông tin, xây dựng, luật;

Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên (hoặc tương đương).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 1/1/2023 và thay thế Thông tư số 12/2019/TT-NHNN ngày 19/8/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ và cách xếp lương các ngạch công chức chuyên ngành ngân hàng.

BT (theo luatvietnam.vn)