Người cai nghiện ma túy được hỗ trợ học văn hóa, học nghề

Cập nhật, 05:52, Thứ Tư, 19/10/2022 (GMT+7)

Ngày 5/10/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 62/2022/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy. Thông tư này có hiệu lực từ 19/11/2022.

Thông tư 62 quy định rõ mức chi thực hiện chế độ với người cai nghiện bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc trong thời gian cai nghiện.

Theo đó, chi tiền ăn, tiền chăn, màn, gối, chiếu, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân của người cai nghiện bắt buộc và băng vệ sinh (đối với là nữ): Thực hiện theo quy định tại Điều 65 Nghị định 116/2021/NĐ-CP.

Chi phí cai nghiện ma túy gồm: Khám sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của bác sĩ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế: Mức chi theo giá dịch vụ do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và các bệnh cơ hội khác theo hướng dẫn Bộ Y tế.

Chi khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần theo khoản 1, Điều 67 Nghị định 116/2021/NĐ-CP và hướng dẫn Bộ Y tế.

Chi thuốc chữa bệnh thông thường, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, các bệnh truyền nhiễm và phòng chống dịch bệnh: Mức chi theo chi phí thực tế.

Chi học văn hóa cho người cai nghiện bắt buộc từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định tại khoản 1, Điều 73 Nghị định 116/2021/NĐ-CP.

Người cai nghiện chưa có nghề hoặc có nghề nhưng không phù hợp, nếu có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng được hỗ trợ một lần chi phí học.

Chi tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, đọc sách, báo, xem truyền hình và các hoạt động vui chơi giải trí ngoài thời gian học tập, lao động tối thiểu: Mức chi 100.000 đ/người/năm.

BT (theo luatvietnam.vn)