Thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử với công dân Việt Nam

Cập nhật, 06:17, Thứ Năm, 13/10/2022 (GMT+7)

Có hiệu lực từ ngày 20/10/2022, Nghị định 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 hướng dẫn thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) với công dân Việt Nam như sau:

- Đăng ký tài khoản ĐDĐT mức độ 1 qua ứng dụng VNelD đối với công dân đã có thẻ CCCD gắn chip điện tử

+ Công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VnelD;

+ Công dân sử dụng ứng dụng VNelD để nhập thông tin về số định danh cá nhân và số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử;

+ Cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng VNelD;

+ Thu nhận ảnh chân dung bằng thiết bị di động và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản ĐDĐT tới cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VnelD;

+ Cơ quan quản lý ĐDĐT thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

- Đăng ký tài khoản ĐDĐT mức độ 2

+ Đối với công dân đã được cấp thẻ CCCD gắn chip điện tử:

Công dân đến công an cấp xã hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ CCCD để làm thủ tục cấp tài khoản ĐDĐT.

Công dân xuất trình thẻ CCCD gắn chip điện tử, cung cấp thông tin về số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và đề nghị bổ sung thông tin được tích hợp vào tài khoản ĐDĐT.

Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử; chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản ĐDĐT.

Cơ quan quản lý ĐDĐT thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNelD hoặc tin nhắn SMS hoặc địa chỉ thư điện tử.

+ Cơ quan công an tiến hành cấp tài khoản ĐDĐT mức độ 2 cùng với cấp thẻ CCCD với trường hợp công dân chưa được cấp CCCD gắn chip điện tử.

BT (theo thuvienphapluat.vn)