Lương viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên

Cập nhật, 05:50, Thứ Ba, 04/10/2022 (GMT+7)

Từ ngày 10/10/2022, Thông tư số 13/2022/TT-BTTTT ngày 26/8/2022 chính thức có hiệu lực sẽ áp dụng cách xếp lương của viên chức biên tập viên, phóng viên, biên dịch viên, đạo diễn truyền hình thuộc chuyên ngành thông tin và truyền thông.

Mã số các chức danh nghề nghiệp

Chức danh viên chức

- Biên tập viên hạng I

- Phóng viên hạng I

- Biên dịch viên hạng I

- Đạo diễn truyền hình hạng I

Hệ số: Loại A3, nhóm 1 (A3.1); từ 6,2 - 8,0;

Mức lương: Từ 9.238.000 - 11.920.000 đồng/tháng

- Biên tập viên hạng II

- Phóng viên hạng II

- Biên dịch viên hạng II

- Đạo diễn truyền hình hạng II

Hệ số: Loại A2, nhóm 1 (A2.1); từ 4,4 - 6,78;

Mức lương: Từ 6.556.000 - 10.102.200 đồng/tháng

- Biên tập viên hạng III,

- Phóng viên hạng III,

- Biên dịch viên hạng III,

- Đạo diễn truyền hình hạng III

Hệ số: Loại A1; từ 2,34 - 4,98.

Mức lương: Từ 3.486.600 - 7.420.200 đồng/tháng

BT (theo phapluatvietnam.vn)