Thực hiện toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng

Cập nhật, 07:07, Thứ Bảy, 01/04/2023 (GMT+7)

 

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long.
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long.

 Ngày 31/3, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban với BCĐ Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (TNTC) các tỉnh, thành phố và ban nội chính các tỉnh ủy, thành ủy quý I/2023.

 

Trong quý, ban nội chính tỉnh, thành ủy bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Nội chính Trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy, triển khai toàn diện các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, các tỉnh, thành ủy trên cả nước đã kịp thời thành lập BCĐ phòng, chống TNTC cấp tỉnh, đồng thời nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bộ máy và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác phòng, chống TNTC. Từ đó, hoạt động phòng, chống TNTC, công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án TNTC ở các địa phương được nâng lên.

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã được quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi của cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống TNTC góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Phan Đình Trạc- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ Trung ương về phòng, chống TNTC đề nghị tiếp tục kiện toàn, củng cố, xây dựng BCĐ phòng, chống TNTC cấp tỉnh phải thực sự là một tập thể mạnh, đoàn kết thống nhất cao, gắn bó chặt chẽ; mỗi thành viên BCĐ gương mẫu, công tâm, trong sạch; tổ chức công việc chặt chẽ, phối hợp công tác nhịp nhàng, đồng bộ.

Đồng thời, BCĐ phòng, chống TNTC cấp tỉnh chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác phòng, chống TNTC tại địa phương, có trọng tâm, trọng điểm để tạo chuyển biến rõ nét, đột phá với những kết quả thực chất; tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trên các lĩnh vực…

Tin, ảnh: TUYẾT NGA