Đại hội hội nông dân cấp huyện diễn ra trong quý II

Cập nhật, 06:58, Thứ Sáu, 31/03/2023 (GMT+7)

Theo Hội Nông dân tỉnh, quý II/2023, hội tập trung chỉ đạo Hội Nông dân huyện Trà Ôn tổ chức đại hội điểm hội nông dân cấp huyện. Đồng thời, sẽ hoàn thành công tác tổ chức đại hội cấp huyện, thị, thành phố tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 theo kế hoạch.

Về đại hội cấp tỉnh, đến nay đã hoàn chỉnh dự thảo Văn kiện Đại hội Hội Nông dân tỉnh (lần 1) và đang lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện đại hội đối với cán bộ hội và tại đại hội cấp huyện. Đồng thời, hoàn chỉnh đề án nhân sự BCH, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội Nông dân tỉnh, Đề án Đoàn đại biểu tỉnh dự Đại hội toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII.

Quý I, 732 chi hội tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, đạt 100%. Thường trực Hội Nông dân tỉnh đã tham dự, chỉ đạo và họp rút kinh nghiệm đại hội xã điểm tại 8/8 đơn vị hội nông dân cấp huyện. Đến cuối tháng 3/2023 hoàn thành đại hội hội nông dân cấp xã.

NGUYỄN PHƯƠNG