Đảng bộ khối kết nạp 60 đảng viên mới trong quý I

Cập nhật, 06:57, Thứ Sáu, 31/03/2023 (GMT+7)

Ngày 30/3, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng quý I và đề ra chương trình công tác quý II.

Trong quý I, các chi đảng bộ xem xét quyết định kết nạp 60 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức và phát thẻ đảng viên cho 52 đồng chí. Tổng số đảng viên hiện nay của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh là 5.401 đảng viên.

Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ổn định, an tâm công tác. Sinh hoạt lệ cấp ủy, đảng bộ, chi bộ thực hiện đúng theo hướng dẫn; có báo cáo về trên kịp thời. Cấp ủy cơ sở đã phối hợp tốt với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức và tham gia đóng góp các chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quý II, cấp ủy các cấp đẩy mạnh công tác lãnh đạo tư tưởng, thường xuyên sâu sát nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, chủ động giải quyết xử lý ổn định tình hình tư tưởng theo thẩm quyền, kịp thời phản ánh về trên những khó khăn vướng mắc. Tiếp tục tăng cường giám sát thường xuyên 100% tổ chức cơ sở đảng về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.

HẢI YẾN