Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 3

Cập nhật, 21:09, Thứ Sáu, 17/03/2023 (GMT+7)

 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết.
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết.

Ngày 17/3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 HĐND tỉnh khóa X.

Theo đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 89/NQ – HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; dự thảo Nghị quyết sửa đổi,  bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 90/NQ – HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh về việc thông qua việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long để thực hiện công trình, dự án.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ – CP của Chính phủ và biên chế hội của tỉnh Vĩnh Long năm 2023; dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua thẩm tra, các đại biểu thống nhất với sự cần thiết ban hành và nội dung các dự thảo Nghị quyết. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị soạn thảo rà soát, bổ sung căn cứ pháp lý và thống nhất các số liệu, chỉnh sửa tên điều khoản, từ ngữ; chuẩn bị kỹ các nội dung giải trình liên quan.

Tin, ảnh: TUYẾT NGA