Khéo dân vận tạo lòng tin với nhân dân

Cập nhật, 13:32, Thứ Năm, 16/03/2023 (GMT+7)
 Công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và môi trường rất đúng hạn.
Công tác tiếp dân, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và môi trường rất đúng hạn.

Với mô hình dân vận khéo trong tiếp dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của nhân dân, Phòng Tài nguyên- Môi trường (TN-MT) huyện Mang Thít đạt được những kết quả tích cực, tạo được lòng tin với nhân dân.

Đổi mới công tác dân vận chính quyền

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, công tác dân vận của Phòng TN-MT huyện Mang Thít ngày được nâng cao. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác dân vận khéo, đơn vị đã tổ chức triển khai quán triệt trong toàn thể đảng viên, CCVC về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Qua đổi mới việc quán triệt triển khai ý nghĩa, nội dung của phong trào dân vận khéo, nhất là công tác dân vận chính quyền, cụ thể trong từng chuyên môn nghiệp vụ và đi vào thực tế của Phòng TN-MT, đã có 100% đảng viên, CCVC và người lao động thấy rõ vai trò trách nhiệm của mình và đăng ký thực hiện. Từ đó nâng cao nhận thức luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và từng công tác chuyên môn; chú trọng đổi mới tác phong thật sự gần dân, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Theo Bí thư Chi bộ Nguyễn Hùng Phú- Trưởng Phòng TN-MT, chi bộ luôn quan tâm phát động đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngay từ đầu năm và tạo điều kiện để các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt mô hình đã đăng ký. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát động thường xuyên, liên tục trong đơn vị nên đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng cơ quan văn hóa, đảng viên, CCVC, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2022, Phòng TN-MT đã tiếp nhận 735 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; kết quả, đã giải quyết xong gần như 100% hồ sơ. Công tác xử lý đất công, đất bãi bồi được thực hiện hiệu quả, xử lý đạt gần 80%. Các đơn thư về khiếu nại đất đai, môi trường đều được xử lý dứt điểm trong năm, không để tồn đọng kéo dài tránh gây bức xúc trong nhân dân. Bên cạnh, tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn đạt trên 83% (vượt chỉ tiêu quy định); tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị đạt trên 97% (vượt chỉ tiêu quy định).

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hồng- Phó Trưởng Phòng TN-MT cho biết, chi bộ có sự chỉ đạo, điều hành chặt chẽ, đã đề ra những giải pháp đúng đắn và luôn hướng mọi người đến sự khéo léo trong giao tiếp và xử lý vấn đề nên đã kịp thời giải quyết tốt những vấn đề bức xúc mới
nảy sinh.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ

Đơn vị gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đây là việc làm thường xuyên, bảo đảm phát huy dân chủ, công khai trong các hoạt động của đơn vị, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Trong công tác cải cách hành chính của cơ quan, để tạo thêm niềm tin của nhân dân đối với bộ máy chính quyền, chi bộ đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân kiểm tra, giám sát các hoạt động của cơ quan, sẵn sàng lắng nghe góp ý trực tiếp và thông qua đơn thư góp ý, tích cực phê bình và tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm. Từ đó tác phong làm việc, tinh thần, trách nhiệm của đảng viên, CCVC trong thực thi công vụ được nâng cao.

Đặc biệt, đảng viên, CCVC cơ quan đã coi trọng công tác tiếp dân để giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại của công dân. Từng bước đổi mới công tác tiếp dân, đồng thời xử lý nghiêm minh những hành vi sách nhiễu, gây phiền hà đến nhân dân, xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân. Tích cực xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở và tạo điều kiện cho đoàn thể tham gia giám sát trong quá trình thực hiện. Chi bộ cũng thường xuyên giám sát đảng viên, chủ động phát hiện, ngăn ngừa, cảnh báo, xử lý kịp thời các dấu hiệu vi phạm.

Ông Trần Huỳnh Ngàn- Phó Trưởng Phòng TN-MT cho biết, chi bộ phân công 1 đồng chí chi ủy viên phụ trách công tác dân vận, kiểm tra, theo dõi phát hiện những đồng chí thực hiện chưa tốt nội quy cơ quan, bản đăng ký thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những kết quả về mọi mặt của đơn vị trong thời gian qua đã khẳng định được hiệu quả của công tác dân vận khéo trong từng nhiệm vụ. Nhiều phong trào được đẩy mạnh; vai trò, trách nhiệm và tinh thần dân chủ của đảng viên, CCVC được phát huy. Mối quan hệ giữa chính quyền với tổ chức đoàn thể được gắn bó hơn; các mối quan hệ xã hội trong đời sống sinh hoạt ở nơi cư trú ngày càng phát triển theo chiều hướng tích cực, củng cố được niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Ông Nguyễn Văn Diên- Chủ tịch UBND huyện Mang Thít nhận định, Phòng TN-MT làm rất tốt công tác tham mưu, đề xuất với UBND huyện và trực tiếp tham gia trong công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân. Có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về đất đai. Công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai và môi trường rất đúng hạn. Lực lượng đảng viên, CCVC cũng nghiêm túc tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý của nhân dân về công tác quản lý, điều hành của Nhà nước. Từ đó nâng cao hiệu quả công việc và lòng tin của nhân dân.

Bài, ảnh: HẢI YẾN