Quán triệt, học tập các văn bản quan trọng trong Đảng bộ khối

Cập nhật, 08:31, Thứ Hai, 27/02/2023 (GMT+7)

Ngày 24/2, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy và Đảng ủy khối.

Nội dung học tập, quán triệt, tuyên truyền gồm Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ tỉnh “Về chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Long đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”; Quy định số 85 của Ban Bí thư “Về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội” và Kế hoạch số 154 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quy định số 85 của Ban Bí thư; tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của BCH Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023”; Hướng dẫn số 03 của Ban Bí thư về “Thí điểm sinh hoạt đảng trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt đảng theo tổ đảng ở chi bộ đông
đảng viên”...

Các nội dung quán triệt giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nắm vững nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện. Qua học tập, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm và ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

HẢI YẾN