Chủ tịch Hồ Chí Minh với mùa xuân của Đảng và dân tộc

Cập nhật, 08:40, Chủ Nhật, 22/01/2023 (GMT+7)
Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng. Ảnh: Tư liệu
Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng. Ảnh: Tư liệu
Đảng ta ra đời vào mùa xuân - mùa xuân của đất nước. Cũng từ đó đến nay nhất là từ khi nước nhà độc lập, thống nhất, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về Nhân dân ta lại nô nức mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới và phát triển.
 
Bác Hồ, lãnh tụ kính yêu của Đảng, của dân tộc ta, là hiện thân sáng ngời của cách mạng Việt Nam, của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bác đã luôn quan tâm chăm lo đến đời sống, hạnh phúc của nhân dân, nhất là mỗi dịp Xuân về Tết đến, nhằm động viên, khuyến khích vận động toàn dân làm cách mạng, lao động sản xuất xây dựng và bảo vệ đất nước.
 
Mặt khác chia sẻ niềm hân hoan của cả dân tộc trong dịp Tết cổ truyền, Bác thường làm thơ xuân, với lời thơ ngắn gọn, ngôn từ và cách diễn đạt dễ hiểu như: 
 
“Mấy lời thân ái nôm na,
Vừa là kêu gọi, vừa là mừng xuân”. 
 
Thơ của Bác dễ hiểu bởi lối viết “nôm na”, “kêu gọi” ấy, trong mỗi câu, mỗi từ trong bài viết đều chan chứa ý thơ, tràn đầy sắc xuân, hào hùng, ấm áp thương yêu.
 
Đó không chỉ là thơ chúc Tết, chúc Xuân, mà là truyền thống của dân tộc, là tình cảm, là tấm lòng, là món quà đầu năm mới mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi tặng đồng bào và chiến sĩ cả nước, là những định hướng chiến lược, là những lời đúc kết đánh giá thắng lợi trong năm qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ của năm tới, là những lời động viên, cổ vũ toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, vững bước tiến lên trong đấu tranh cách mạng.
 
Khơi dậy ý trí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh và hạnh phúc. 
 
79 mùa xuân của cuộc đời, Bác luôn gắn mình với dân tộc và đã dành cả cuộc đời vì mục tiêu độc lập dân tộc, giải phóng cho từng giai cấp.
 
Bác luôn dành những tình cảm, sự quan tâm mọi tầng lớp, giai cấp nhân dân Việt Nam. Mỗi độ xuân về, khi khoảnh khắc đất trời và lòng người giao hòa, nhân dân Việt Nam mọi thế hệ đều thành kính nhớ về Người, trong mỗi câu chuyện về Người, dù rất mực giản dị nhưng vẫn luôn có giá trị sâu sắc.
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn dân và toàn quân vui Xuân, đón Tết, giữa thời khắc chuyển sang năm mới, Bác lại đọc thư chúc mừng năm mới, chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước. Mỗi lần Tết đến, Xuân về, Bác lại nghĩ đến dân, lo cho dân có một mùa xuân ấm no, hạnh phúc.
 
Thường thì trước Tết 3 tháng, Bác đã nhắc các cơ quan, ban ngành chuẩn bị Tết cho nhân dân, đặc biệt là gia đình chính sách, gia đình có công và các hộ nghèo trên cả nước. Riêng về phần mình Bác cũng tự chuẩn bị sớm ba việc: Một là tìm ý thơ cho bài thơ mừng năm mới; hai là nhắc văn phòng chuẩn bị thiệp “chúc mừng năm mới” để kịp gửi đến những nơi xa xôi nhất, kể cả bộ đội ở các vùng rừng núi, biên cương hải đảo và cán bộ công tác ở nước ngoài; ba là chương trình đi thăm dân việc này không thể thiếu đối với Bác, một chương trình riêng mà chỉ Bác và các đồng chí cảnh vệ biết.
 
Xuân Đinh Hợi năm 1947, là năm đầu tiên Bác Hồ đọc thơ chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước từ trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam. Kết thúc bài thơ là hai câu: “Trường kỳ kháng chiến, nhất định thắng lợi! Thống nhất độc lập, nhất định thành công”.
 
Đây là bài thơ chúc Tết đầu tiên của Bác và cũng từ đó năm nào Bác cũng có thư hoặc thơ chúc Tết gửi đồng bào và chiến sĩ cả nước để chúc mừng đúng vào đêm giao thừa… Tết Mậu Thân năm 1968 đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta, năm ấy do điều kiện sức khỏe, Bác Hồ đi nghỉ và chữa bệnh ở nước ngoài.
 
Tuy ở xa Tổ quốc, nhưng Bác luôn luôn theo dõi sát những thành tích và thắng lợi của đồng bào, chiến sĩ cả nước, nhất là những tin chiến thắng ở chiến trường miền Nam. Tối hôm 30 Tết, Bác cùng đồng chí giúp việc ngồi trong một căn phòng thức để theo dõi tin tức trên Đài Tiếng nói Việt Nam và đón giao thừa. Khi trên Đài Tiếng nói Việt Nam tiếng pháo nổ vang tiễn năm Đinh Mùi và đón mừng năm Mậu Thân vừa dứt thì lời thơ chúc Tết của Bác được truyền đi khắp mọi miền của Tổ quốc:
 
“Xuân này hơn hẳn mấy Xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam - Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”
 
Tiếng của Bác đầu năm phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam hòa vào tiếng nhạc hùng tráng như một nguồn động viên cổ vũ lớn lao đối với đồng bào chiến sĩ cả nước:
 
“Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”
 
Xuân Kỷ Dậu năm 1969, trước lúc đi xa Bác cũng có thơ chúc Tết đồng bào và chiến sĩ. Người kêu gọi: “Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào. Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào. Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn!”. Những bài thơ chúc Tết của Bác vừa là lời kêu gọi, vừa là lời chúc mừng năm mới và cũng là những dự báo lịch sử, những chỉ đạo chiến lược cách mạng được Bác truyền đạt bằng thơ gửi đến đồng bào và chiến sĩ cả nước. Những bài thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tài sản văn hóa vô giá của dân tộc Việt Nam. 
 
Chiến thắng vĩ đại của dân tộc ta một lần nữa minh chứng cho sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng. Mùa Xuân năm 1975 như một điểm hẹn lịch sử, là sự kết tinh của đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn theo tư tưởng Hồ Chí Minh “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Tổ quốc Việt Nam từ đây sạch bóng ngoại xâm, cả nước đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội, tiếp tục công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và đẩy mạnh hội nhập quốc tế đưa nước Việt Nam tiến lên.
 
Xuân Quý Mão năm nay 2023, cũng như bao mùa xuân khác từ khi Người về cõi vĩnh hằng, chúng ta vẫn thấy như luôn có Bác bên mình. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, nhưng mỗi năm Tết đến, Xuân về, toàn dân tộc ta vẫn rộn ràng niềm vui, niềm tự hào “Mừng Đảng, Mừng Xuân”.
 
Với mùa xuân mới, toàn dân Việt Nam nguyện phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như mong ước của Bác Hồ kính yêu. Xuân Quý Mão năm nay - một năm mới đầy khởi sắc.
 
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đại hội đã khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
 
Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ảnh: Phạm Đức Tài
Hồ Chí Minh sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ảnh: Phạm Đức Tài

Tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống diễn biến tư tưởng đạo đức “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng bộ máy lãnh đạo và quản lý tinh gọn, hiệu quả mới trong xây dựng và phát triển đất nước cùng với việc tiếp tục phòng chống đẩy lùi đại dịch COVID-19; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, để vườn xuân đất nước ngày càng nảy lộc, đơm hoa, kết trái.

Phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, sánh vai với các cường quốc năm châu như mong ước của Người.

 
PHẠM ĐỨC TÀI