Dân vận khéo phát triển kinh tế, xã hội

Cập nhật, 10:15, Thứ Ba, 17/01/2023 (GMT+7)

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 của hệ thống chính trị tỉnh Vĩnh Long đã góp phần tích cực cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống nhân dân.

Các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM đã mang lại hiệu quả tích cực.
Các mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM đã mang lại hiệu quả tích cực.

Lan tỏa phong trào và đi vào chiều sâu

Trong năm 2022, phong trào thi đua “Dân vận khéo” của tỉnh nhà tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Ban dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu cấp ủy đảng và BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tăng cường phối hợp với các ngành liên quan để triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt kết quả tốt. Triển khai tuyên truyền lồng ghép phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các hoạt động của đơn vị được trên 33.000 cuộc, với hơn 3 triệu lượt người dự.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được kết hợp với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đơn vị và gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2022, có 2.766 tập thể và 16.813 cá nhân đăng ký mô hình thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong đó, “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững đạt được nhiều kết quả nổi bật, đời sống người dân nông thôn được nâng lên rõ rệt.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hạnh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, các điển hình “Dân vận khéo” không ngừng được mở rộng và ngày càng phong phú, đa dạng về nội dung, hình thức, tập trung giải quyết cơ bản những vấn đề khó, bức xúc ở địa phương, đơn vị. Từ đó đã tạo niềm tin, khơi dậy nội lực trong nhân dân, huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Cao Văn Bé Tư - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy khối ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022 trong toàn đảng bộ. Theo đó các cơ quan, doanh nghiệp triển khai xây dựng các mô hình gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, đa dạng ở các lĩnh vực đã mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị. Cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc thực hiện các mô hình và cấp cơ sở đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ông Huỳnh Văn Tùng - Phó Trưởng Ban Dân vận huyện Mang Thít cho biết: Việc thực hiện các mô hình dân vận khéo có hiệu quả đã tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Dân vận khéo để phát triển quê hương

Các mô hình dân vận khéo năm 2022 chú trọng hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, nắm bắt diễn biến tâm tư, nguyện vọng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội và giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định đời sống, nhất là thực hiện tốt các chính sách chăm lo đời sống cho đối tượng người có công với cách mạng. Nổi bật tặng trên 25.700 phần quà và xây dựng, sửa chữa 500 căn nhà cho người có công; tổ chức thăm, tặng gần 79.000 phần quà cho trên 6.000 hộ nghèo và trên 10.400 hộ cận nghèo với số tiền gần 28 tỷ đồng.

Đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng NTM. Dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực vận động nhân dân tự nguyện tham gia đóng góp tiền của, vật chất, kiến trúc, hoa màu... để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, thủy lợi và các công trình an sinh xã hội ở địa phương. Kết quả năm 2022, tổng nguồn vốn huy động trong nhân dân đóng góp đạt gần 30 tỷ đồng.

Thượng tọa Thích Lệ Lạc - Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Vĩnh Long, Trụ trì chùa Hội An (Vũng Liêm) cho biết: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản thân cùng nhà chùa tích cực tham gia ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội, tổ chức các đoàn khám bệnh cho người dân. Đồng thời, tích cực vận động các nhà hảo tâm ủng hộ tiền xây cầu, làm đường ở những nơi khó khăn đi lại, cho con em được dễ dàng cắp sách đến trường. Những năm qua, Thượng tọa Thích Lệ Lạc cùng tập thể chùa vận động xây dựng được 15 cây cầu, 1.000m đường đan, xây 26 căn nhà cho hộ nghèo,
cận nghèo...

Những năm qua, Đảng bộ xã Hòa Thạnh (Tam Bình) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các phong trào. Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thạnh Trần Văn Bảy, các mô hình dân vận khéo ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn công việc, có cách làm sáng tạo, hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo và hiệu quả của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân.

Dân vận khéo trong công tác an sinh xã hội đã hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.
Dân vận khéo trong công tác an sinh xã hội đã hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Cấp ủy, chính quyền, mặt trận tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo; quan tâm chăm lo từng hộ dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vận động và giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Nguyễn Thành Thế - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhận định: Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được phát triển rộng khắp, từng bước đi vào chiều sâu, đời sống nhân dân cải thiện và nâng lên. Vì thế, các ngành các cấp phải tiếp tục chú trọng triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, từng bước giải quyết những khó khăn, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 04 giữa các đoàn thể hỗ trợ huyện Bình Tân, huyện Tam Bình đạt chuẩn NTM, TT Vũng Liêm đạt đô thị loại IV giai đoạn 2021 - 2025 huy động được tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 69/87 xã NTM (đạt 79,31%), trong đó có 24 xã NTM nâng cao; có hai đơn vị cấp huyện (TX Bình Minh, huyện Bình Tân) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Bài, ảnh: HẢI YẾN