Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Cập nhật, 19:31, Thứ Năm, 29/12/2022 (GMT+7)

(VLO) Ngày 29/12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022. Đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tham dự.

Năm 2022, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hoàn thành 100% các đề án theo chương trình làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Toàn ngành đã hoàn thành 62 đề án, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu ban hành 44 văn bản.

Các quy định cụ thể về quản lý biên chế tạo nền tảng quan trọng đổi mới công tác quản lý biên chế. Kết quả tinh giản biên chế vượt mục tiêu đề ra, cả hệ thống chính trị giảm 20,05% biên chế so với năm 2015, tiết kiệm trên 25.500 tỷ đồng.

Các quy định về công tác cán bộ tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, siết chặt kỷ luật kỷ cương. Ngành đã triển khai 11 mô hình mới thí điểm về tổ chức và kiêm nhiệm chức danh tại 63 tỉnh, thành phố…

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao thành tích của ngành tổ chức xây dựng Đảng. Đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế và yêu cầu toàn ngành chủ động tham mưu các cấp ủy thực hiện đồng bộ Nghị quyết 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới và Nghị quyết 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Tham mưu quy hoạch BCH Trung ương Đảng các khóa tới; tham mưu cụ thể hóa công tác đánh giá cán bộ, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu…

HẢI YẾN