Định hướng tuyên truyền, ổn định tư tưởng trong nhân dân

Cập nhật, 05:58, Thứ Năm, 29/12/2022 (GMT+7)
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

(VLO) Năm 2022, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên và công tác nắm và phản ánh dư luận xã hội (DLXH) đạt được những kết quả tích cực, ổn định tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển khối đại đoàn kết ngày càng vững mạnh.

Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời

Nhờ có sự quan tâm của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, công tác tuyên truyền được đổi mới phương thức, cách thức tổ chức triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, chuyên đề năm 2022.

Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nắm bắt kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Năm 2022, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên đã cung cấp kịp thời các nội dung thông tin đảm bảo đầy đủ, toàn diện, hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết, mang tính thời sự gắn với thực tiễn.

Từ cách thức này, công tác tuyên truyền lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự nhất trí cao trong Đảng, ổn định tình hình tư tưởng, an tâm công tác và lao động sản xuất.

Ngoài việc tiếp thu nội dung và được cung cấp tài liệu tại các lớp cán bộ chủ chốt các cấp, đa số báo cáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy phân công.

Việc nghiên cứu tài liệu, thu thập thông tin liên quan đến lĩnh vực chuyên môn để nội dung thêm phong phú, thu hút người nghe; từ đó góp phần nâng cao chất lượng trong thực hiện công tác tuyên truyền miệng.

Năm 2022, toàn tỉnh đã tổ chức 10 lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng, báo cáo viên có trên 1.000 người tham dự. Toàn tỉnh tổ chức được 35 kỳ hội nghị báo cáo viên, với gần 30.000 lượt đại biểu dự; tổ chức gần 240.000 cuộc tuyên truyền miệng kết hợp đa dạng các hình thức tuyên truyền trên các lĩnh vực với gần 9,5 triệu lượt người dự.

Theo Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Tam Bình - Lê Minh Thiện, công tác tuyên truyền miệng của huyện đạt được hiệu quả tích cực, lực lượng báo cáo viên kết hợp thông tin thời sự với lý luận đi sâu phân tích các vấn đề trọng tâm mà dư luận quan tâm, ứng dụng công nghệ thông tin để tạo hấp dẫn, phong phú trong công tác tuyên truyền miệng, thu hút được người nghe.

Bên cạnh, lực lượng báo cáo viên nắm bắt kịp thời đề xuất cấp ủy giải quyết những vấn đề bức xúc và nhu cầu nguyện vọng của nhân dân, tạo sự thống nhất đồng thuận cao.

Nắm và phản ánh DLXH

Trong năm 2022, tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ổn định, tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, tổ cộng tác viên DLXH cấp tỉnh ổn định số lượng 35 đồng chí. Tổ cộng tác viên DLXH cấp huyện và tương đương có tổng số 214 đồng chí, cấp cơ sở 759 đồng chí.

Tổ tiếp tục duy trì hoạt động nhóm zalo để thuận tiện trao đổi, chia sẻ, tiếp nhận thông tin nhanh chóng, kịp thời.

BCĐ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (BCĐ 35) của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố được củng cố, kiện toàn.

Cộng tác viên DLXH của tỉnh và huyện làm lực lượng nòng cốt trong đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên diễn đàn mạng xã hội. Đến cuối năm 2022, 100% cộng tác viên cấp tỉnh và huyện đều đã được tập huấn nội dung công tác nghiên cứu, nắm và phản ánh DLXH.

Thời gian qua, ban tuyên giáo các cấp cùng lực lượng cộng tác viên DLXH của tỉnh đã phản ánh tình hình DLXH về Ban Tuyên giáo tỉnh với nhiều thông tin nhanh, chính xác và kịp thời về diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội xung quanh nhiều vấn đề, sự kiện xảy ra trên địa bàn.

Chất lượng thông tin phản ánh được nâng lên, có chiều sâu và sát với tình hình thực tế cơ sở. Kết quả, trong năm, đã nắm và phản ánh về Ban Tuyên giáo tỉnh trên 900 tin. Nhiều hoạt động của Đảng, Nhà nước được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao, phấn khởi.

Việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em mồ côi, người khuyết tật; giải quyết việc làm… tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện tốt, tạo được lòng tin của Nhân dân đối với Đảng ngày càng cao.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết, qua triển khai học tập quán triệt đầy đủ kịp thời nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức, người lao động, đã nâng cao nhận thức và sự tin tưởng vào lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tình hình nội bộ trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giúp lực lượng lao động an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Dư luận chung về công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí cũng theo chiều hướng tích cực.

Ông Lê Minh Đức - Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu ban tuyên giáo các cấp, các ngành trong khối tuyên truyền, lực lượng báo cáo viên, cộng tác viên DLXH trong năm 2023 tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên. Đội ngũ cộng tác viên DLXH các cấp cần tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác định hướng tuyên truyền, phát huy đồng bộ, hiệu quả hoạt động của BCĐ 35 các cấp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân.

Bài, ảnh: HẢI YẾN