KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XV

Cần có chính sách đặc thù về vay vốn tín dụng cho hợp tác xã

Cập nhật, 13:38, Thứ Sáu, 11/11/2022 (GMT+7)

Ngày 10/11, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật HTX (sửa đổi). Đại biểu đồng tình với sự cần thiết sửa đổi Luật HTX để bổ sung, hoàn thiện các quy định về kinh tế tập thể (KTTT), bảo vệ lợi ích chính đáng và nâng cao thu nhập các thành viên. Qua thực tiễn 10 năm thực hiện luật cho thấy khu vực KTTT phát triển chưa đa dạng về mô hình, quy mô còn nhỏ, nguồn lực hạn chế và công tác quản lý, hỗ trợ của Nhà nước đối với KTTT còn nhiều bất cập.

Thảo luận tại hội trường, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, luật hóa cụ thể chính sách đất đai, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các tổ chức KTTT tích tụ đất đai cho sản xuất, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Việc này nhằm hình thành chuỗi sản xuất, cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm quy mô lớn.

Đề nghị rà soát các chính sách hỗ trợ, trong đó cần có các chính sách hỗ trợ với ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ cao trong canh tác và chế biến; ứng dụng kỹ thuật số để truy xuất nguồn gốc; xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm và kênh tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu; chính sách hỗ trợ xúc tiến thương mại; cơ chế thúc đẩy, khuyến khích liên kết chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị giữa các tổ chức KTTT và các doanh nghiệp.

Ngoài ra, nghiên cứu bổ sung chính sách về hỗ trợ thành lập mới, cụ thể được cung cấp miễn phí thông tin, tập huấn về các quy định pháp luật về HTX trước khi thành lập; được hỗ trợ xây dựng điều lệ, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục thành lập, đăng ký và tổ chức hoạt động của KTTT. Đồng thời, cần có chính sách đặc thù về vay vốn tín dụng để các HTX có điều kiện tiếp cận được các nguồn vốn để HTX phát triển. Song song đó, cần tăng cường quản lý nhà nước đối với KTTT ở địa phương, quy định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành về quản lý, giám sát hoạt động của HTX thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

TÂM HUỲNH