Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Cập nhật, 08:07, Thứ Năm, 16/06/2022 (GMT+7)

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh vừa có công văn gửi Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao cấp huyện về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912- 9/7/2022). Theo đó, tăng cường tuyên truyền, giáo dục về thân thế, sự nghiệp đồng chí Nguyễn Văn Cừ nhằm khẳng định những cống hiến to lớn của đồng chí đối với Đảng, cách mạng và quê hương đất nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ sinh ngày 9/7/1912 trong một gia đình trí thức nghèo tại làng Phù Khê, tổng Nghĩa Lập, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Phù Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Sinh ra và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống văn hiến, cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Cừ sớm được giác ngộ lý tưởng cách mạng. Đồng chí được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng năm 1929 và trở thành Tổng Bí thư của Đảng vào tháng 3/1938 khi mới
26 tuổi.

Đồng chí là nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, là người chỉ đạo thay đổi chiến lược, tạo bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1938- 1941.

Đồng chí có nhiều cống hiến xuất sắc cho Đảng và cách mạng về xây dựng phong trào, phương pháp đấu tranh cách mạng, đặc biệt với tác phẩm “Tự chỉ trích” đấu tranh bảo vệ quan điểm đúng đắn của chủ nghĩa Mác- Lênin xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng có giá trị lý luận, thực tiễn to lớn.

MINH TRÚC