Vai trò của báo chí trong tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cập nhật, 18:59, Thứ Tư, 15/06/2022 (GMT+7)

 

Đó là chủ đề của buổi tọa đàm do Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long tổ chức chiều 15/6.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long đã phát huy vai trò, trách nhiệm, mở chuyên trang, chuyên mục, đăng tải nhiều bài viết phản bác các ý kiến, dư luận, thông tin trái chiều, bịa đặt ngoài xã hội, trên các trang mạng, góp phần tuyên truyền, giúp người dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng những thành tựu trong quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới... đã và đang đặt ra nhiều vấn đề, thử thách trong đấu tranh tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Nhà báo Nguyễn Hữu Khánh- Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long trao đổi tại buổi tọa đàm.
Nhà báo Nguyễn Hữu Khánh- Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long trao đổi tại buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, tham luận của các đại biểu đi sâu phân tích yêu cầu cấp thiết trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay; thực trạng và những vấn đề đặt ra đối với các cơ quan báo chí trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của các cơ quan báo chí…

Nhà báo Trần Văn Thuận- Trưởng Phòng Thời sự Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long phát biểu tại buổi tọa đàm.
Nhà báo Trần Văn Thuận- Trưởng Phòng Thời sự Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long phát biểu tại buổi tọa đàm.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy- Nguyễn Văn Săn lưu ý, các cấp, các ngành, các cơ quan báo chí cần phát huy hơn nữa vai trò thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội; tăng cường đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường thông tin, tuyên truyền những tấm gương người tốt, việc tốt gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xem video.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI