Tổng kết công tác bầu cử Trưởng ấp- khóm và thành viên Ban thanh tra nhân dân

Cập nhật, 06:35, Thứ Năm, 23/06/2022 (GMT+7)

Huyện Long Hồ vừa tổng kết công tác bầu cử Trưởng ấp- khóm nhiệm kỳ 2022- 2027 và thành viên Ban thanh tra nhân dân xã- thị trấn nhiệm kỳ 2022- 2024.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên cử tri của huyện tham gia bỏ phiếu đạt 99,4%. Kết quả có 111/112 người trúng cử Trưởng ấp- khóm nhiệm kỳ 2022- 2027 (riêng ấp An Thạnh- xã Phú Đức chưa hoàn thành), trong đó có 58 người tái cử trúng cử chiếm 52,7%; ứng cử viên mới trúng cử là 52 người chiếm 47,3%; 145 người trúng cử vào Ban thanh tra nhân dân xã- thị trấn nhiệm kỳ 2022- 2024, trong đó tái cử có 87 người, ứng cử mới là 58 người.

Dịp này, có 14 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

PHƯỚC GIANG