Cựu chiến binh góp 518 ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền

Cập nhật, 21:45, Thứ Năm, 16/06/2022 (GMT+7)

Đầu năm đến nay, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã tham gia đóng góp 518 ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trên các lĩnh vực.

Cung cấp cho công an 1.047 tin về an ninh trật tự, an toàn xã hội; tham gia hòa giải thành 127/143 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; phối hợp giáo dục, cảm hóa 21 đối tượng tệ nạn xã hội; phối hợp tuần tra trật tự và giao thông 1.576 cuộc với gần 2.650 lượt hội viên dự.

Hội Cựu chiến binh cấp huyện chủ trì thực hiện 3 cuộc giám sát, nội dung về thực hiện Quyết định 62/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

NGUYỄN PHƯƠNG