Việc phân cấp, phân quyền cần tính đến điều kiện đảm bảo thực hiện

Cập nhật, 09:11, Thứ Bảy, 06/11/2021 (GMT+7)
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long.
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Vĩnh Long.

Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, nhằm triển khai thực hiện chủ trương này theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực- Phạm Bình Minh cho biết, từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ đã coi việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước là một quan điểm lớn trong chỉ đạo, điều hành nhằm hướng tới phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ và các cấp chính quyền địa phương trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực và theo lãnh thổ.

Theo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, tới đây sẽ hoàn thiện cơ chế về phân cấp, phân quyền nhằm phân định rõ nhiệm vụ và quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không quyết định các vấn đề cụ thể thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành theo phân công của Chính phủ và những vấn đề thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phạm vi đã được phân cấp, phân quyền.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các nội dung quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực để kịp thời nắm bắt các vướng mắc, khó khăn và xử lý các vi phạm trong quá trình tổ chức thực hiện. Song song đó, hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, bảo đảm thẩm quyền đi đôi với trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền.

Tại hội nghị, đại biểu đề nghị việc phân cấp, phân quyền cần sớm ban hành các quy định phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; có tính đến điều kiện đảm bảo thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện quyền lực nhà nước chặt chẽ nhằm góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân.

Tin, ảnh: BÙI THANH