Sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra nếu phát hiện sai phạm trong giám sát

Cập nhật, 08:06, Thứ Sáu, 05/11/2021 (GMT+7)

Ngày 4/11/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc để “Triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022”.

Theo đó, chương trình giám sát trong năm 2022 gồm 4 chuyên đề: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016- 2021; việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021; việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019- 2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, mục đích của hội nghị quán triệt này là tạo sự thống nhất, chủ động của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022.

Ngoài ra, hoạt động giám sát lần này phải làm đến nơi, đến chốn, có bằng chứng cụ thể, có đánh giá sát đúng với từng lĩnh vực, đưa ra kiến nghị, đề xuất và phải theo dõi cả việc tổ chức thực hiện các kiến nghị, kết luận giám sát.

Song song đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, nếu trong quá trình giám sát phát hiện những dấu hiệu sai phạm đối với tất cả các lĩnh vực thì sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội. Quốc hội cũng sẽ có cách để giám sát lại những người đi giám sát với mục tiêu cao nhất là vì sự phát triển của đất nước.

AN NHIÊN