TỈNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG

Thư cảm ơn

Cập nhật, 08:57, Thứ Tư, 03/11/2021 (GMT+7)

Vĩnh Long là một trong những địa phương chịu nhiều tác động nặng nề của đợt dịch bùng phát lần này. Nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của lực lượng tuyến đầu, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tỉnh, thành phố; cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, người dân trong và ngoài tỉnh về tiền, vật chất, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống dịch, đến nay Vĩnh Long đã từng bước kiểm soát tốt dịch bệnh. Tuy nhiên, diễn biến của dịch bệnh còn phức tạp, đe dọa đến sức khỏe và tính mạng của người dân.

Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu của các tỉnh, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, người dân trong và ngoài tỉnh đã đồng hành, ủng hộ, chung tay góp sức cùng với Vĩnh Long trong công tác phòng, chống dịch bệnh, sớm đưa Vĩnh Long trở lại trạng thái bình thường mới.

Với sự góp sức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Vĩnh Long đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, cùng với sự giúp đỡ chí tình của các bộ ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhất định Vĩnh Long sẽ chiến thắng đại dịch COVID-19, góp phần cùng với cả nước thực hiện đạt mục tiêu phòng, chống dịch trong thời gian tới.

T/M TỈNH ỦY, HĐND, UBND UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG

BÙI VĂN NGHIÊM

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long