Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng

Cập nhật, 18:43, Thứ Tư, 03/11/2021 (GMT+7)
Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí điểm cầu Vĩnh Long tham gia tập huấn.
Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí điểm cầu Vĩnh Long tham gia tập huấn.

Hôm nay (3/11/2021), Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2021.

Hội nghị kết nối trực tuyến 61 điểm cầu với sự tham gia của hơn 945 học viên đến từ 252 cơ quan báo chí và cán bộ, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương- Trương Thị Mai nhấn mạnh vai trò của các cơ quan báo chí trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên, Nhân dân, tạo thống nhất ý chí hành động.

Trong thời gian tới, cùng với tuyên truyền các tấm gương điển hình, chủ trương, đường lối của Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cũng đề nghị, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục chủ động, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; lên án những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, chính trị, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, cần tập trung xây dựng, đào tạo đội ngũ phóng viên, biên tập viên tinh thông nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, đóng góp trong tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng.

Diễn ra trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo viên truyền đạt một số chuyên đề: “Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng”; “Những nội dung mới về xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng”; “Kỹ năng lựa chọn đề tài, khai thác xử lý thông tin, kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm về công tác xây dựng Đảng”…

Tin, ảnh: H.MINH