Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930- 3/2/2021)

Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Cập nhật, 05:28, Thứ Tư, 03/02/2021 (GMT+7)

 

Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp, rút ngắn được gần 2 ngày so với kế hoạch. Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự đại hội.
Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp, rút ngắn được gần 2 ngày so với kế hoạch. Trong ảnh: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự đại hội.

(VLO) “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp!”- Đó là phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc đại hội.

Thành công rất tốt đẹp của đại hội cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII là món quà vô cùng ý nghĩa chào mừng dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng 3/2/1930- 3/2/2021.

Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới. Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thống nhất dự thảo nghị quyết tại đại hội.
Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới. Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thống nhất dự thảo nghị quyết tại đại hội.

Đại hội thành công rực rỡ

“Đã gần một thế kỷ nay- kể từ ngày có Đảng, đối với nước ta, cứ mỗi lần tổ chức, tiến hành Đại hội toàn quốc của Đảng là một lần được coi như một sự kiện trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới của đất nước”- theo nhận định Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng vậy, thành công rực rỡ của đại hội đã thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đại hội XIII của Đảng là một trong những đại hội thành công nhất trên các mặt, truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại đại hội.
Đại hội XIII của Đảng là một trong những đại hội thành công nhất trên các mặt, truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu tại đại hội.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- cho rằng, từ khi thành lập Đảng đến nay, Đảng ta luôn quán triệt sâu sắc quan điểm lấy dân làm gốc.

Thời gian qua, nhân dân đóng góp rất tích cực trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Đại hội XIII lần này, văn kiện tiếp tục nhấn mạnh hơn, điểm đổi mới hơn là tập trung vào dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Dựa vào dân tức là cần phải làm tốt, trong quá trình xây dựng các chủ trương, đường lối của Đảng luôn có được sự đồng thuận và góp ý của người dân.

Không những góp ý, người dân còn theo dõi các hoạt động của các tổ chức Đảng, cũng như giám sát chặt chẽ cán bộ, đảng viên thực thi nhiệm vụ trong quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng ở từng cấp, từng ngành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Ngay sau đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, biến những quyết định của đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1- 1/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội, nhân dân cả nước đã cùng hướng về đại hội, theo dõi diễn biến từng ngày với những kỳ vọng về một tương lại mới, vận hội mới.

Và thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII đã để lại dấu ấn đậm nét về một đại hội “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Sáng tạo- Phát triển”.

Theo đồng chí Lữ Quang Ngời- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Đại hội XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và nhân dân ta.

Trong dự thảo báo cáo chính trị đã nhận định mục tiêu và nhiệm vụ phát triển đất nước trong giai đoạn 5 năm mà còn nhận định đến giai đoạn 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 và xác định rằng đất nước ta đến giữa thế kỷ XXI là nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Việc xác định tầm nhìn phát triển đất nước của chúng ta trong giai đoạn tới đến giữa thế kỷ XXI đó là một nhận định về mục tiêu phát triển đất nước theo yêu cầu thực tiễn đặt ra và mục tiêu này là kiên định, định hướng của phát triển đất nước theo định hướng độc lập dân tộc và xã hội chủ nghĩa.

Vì vậy, việc xác định này cũng tiếp nối, định hướng để tiếp tục và phát triển đất nước chúng ta trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Và đây là yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới.

“Tôi rất ấn tượng với đại hội vì đại hội đã chuẩn bị rất công phu, chu đáo, đại hội được tổ chức với quy mô và tính chặt chẽ ngày càng cao, đảm bảo được yêu cầu, sự kỳ vọng và mong muốn của đại biểu dự đại hội cũng như các tầng lớp nhân dân về định hướng giai đoạn phát triển thời gian tới, đặc biệt là từ năm 2025 trở về sau; cùng với đó sẽ tập trung phát triển ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu theo tinh thần Nghị quyết 120 của Chính phủ…”- đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng- cho biết.

Đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới

Đại hội diễn ra trong sự phấn chấn và niềm tin lớn lao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, bởi sự tổ chức thành công đại hội các cấp thời gian qua. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào họp báo sau phiên bế mạc đại hội.
Đại hội diễn ra trong sự phấn chấn và niềm tin lớn lao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, bởi sự tổ chức thành công đại hội các cấp thời gian qua. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào họp báo sau phiên bế mạc đại hội.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng để định hướng và lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, toàn diện quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Trung Nhân- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai- cho biết, qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình đại hội lần này, từ báo cáo đánh giá tổng kết Nghị quyết XII của Đảng gắn với việc đánh giá 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, cũng như 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, đến kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội (năm 2011- 2020), có rất nhiều điểm tôi thấy tâm đắc.

 

Thành công của Đại hội là minh chứng sâu sắc và rõ nét nhất cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng đang tỏa sáng dẫn đường, soi lối đưa đất nước Việt Nam mạnh mẽ vươn ra biển lớn với những kỳ vọng mới, hứa hẹn những thành công mới. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trao đổi bên lề đại hội.
Thành công của Đại hội là minh chứng sâu sắc và rõ nét nhất cho bản lĩnh và trí tuệ của Đảng đang tỏa sáng dẫn đường, soi lối đưa đất nước Việt Nam mạnh mẽ vươn ra biển lớn với những kỳ vọng mới, hứa hẹn những thành công mới. Trong ảnh: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long trao đổi bên lề đại hội.

Trong đó, phải kể đến là: vị thế của đất nước, của dân tộc với những thành tựu về kinh tế, chính trị, quốc phòng- an ninh rất nổi bật trong thời gian qua và có thể khẳng định “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”- như câu nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm được bầu là 2 trong số 180 ủy viên chính thức BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Trần Văn Rón là 1 trong 19 đồng chí được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII.

Thành công rất tốt đẹp của đại hội đã biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho rằng: Đại hội XIII của Đảng tiếp tục kế thừa, khẳng định những thành quả từ nhiệm kỳ trước, lãnh đạo toàn diện đất nước, tập hợp sức mạnh nhân dân, đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, tận dụng mọi thời cơ, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, đưa nước ta phát triển lên tầm cao mới, xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Sau Đại hội XIII, các đoàn đại biểu sẽ sớm triển khai nghị quyết để đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Sau Đại hội XIII, các đoàn đại biểu sẽ sớm triển khai nghị quyết để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón cho biết: Sẽ thông tin nhanh kết quả đại hội đến toàn thể cán bộ chủ chốt, đồng thời chỉ đạo tuyên truyền ra đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Cùng với đó, sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với tình hình mới và thực tiễn của địa phương, xác định những việc cần làm ngay để sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Đại hội XIII đã thành công cả về nội dung, cách thức kể cả việc thông qua các nghị quyết. Đồng thời cho rằng cần sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, thể chế hóa, cụ thể hóa thành chủ trương, chỉ đạo quyết liệt từ trên xuống cốt đạt được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đại hội XIII của Đảng, đã bầu ra BCH Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Với số phiếu gần như tuyệt đối, BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII gồm một số đồng chí ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII gồm 19 đồng chí; đồng chí Trần Cẩm Tú tiếp tục được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng khóa XIII.

Bài, ảnh: Xuân Tươi